Σάββατο 2 Νοεμβρίου 2019

ΔΙΑΧΕΙΜΑΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ                            ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Γνωστοποιούμε ότι ο σύλλογος  μας αναλαμβάνει, για τα μέλη του που επιθυμούν, την σύνταξη των αιτήσεων διαχείμασης και περαιτέρω προώθηση αυτών .
Αιτήσεις θα παραλαμβάνονται από τον σύλλογο το αργότερο μέχρι 20 Δεκεμβρίου 2019

                                                                        Για το Δ.Σ.
                                                                               Η
                                                                       ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                           
                                                           ΚΑΤΑΛΕΙΦΟΥ      ΙΟΥΛΙΑ