Κυριακή 19 Σεπτεμβρίου 2021

 

                                                              ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πληροφορούμε τα μέλη του Συλλόγου και τους φίλους μελισσοκόμους τα παρακάτω:

1.      Την 13/9/21 υπογράφηκε η υπ’αριθμ 1184/247574 Κοινή Υπουργική απόφαση και δημοσιεύτηκε στο υπ’αριθμ 4246/14-9-2021 ΦΕΚ-Β, για  χορήγηση κρατικής ενίσχυσης στους Παραγωγούς μελιού, κλπ. λόγω Κορωνοϊού.

2.      Σύμφωνα με άρθρο 2 παρ.3, δικαιούχοι μελισσοκόμοι είναι όσοι έχουν ενταχθεί στο μέτρο  3.2  του Προγράμματος Αγροτικής ανάπτυξης για το έτος 2020.

Το μέτρο 3.2 αναφέρεται στην ‘’Οικονομική στήριξη της Νομαδικής μελισσοκομίας (Μετακινήσεις μελισσοσμηνών-Πετρέλαια).

3.      Σύμφωνα με άρθρο 3 παρ. 2γ, το ύψος του κατ’ αποκοπή ποσού ενίσχυσης ορίζεται στα 3,39 Ευρώ   ανά δηλωθέντα αριθμό κυψελών.  

4.      Κατά άρθρο 4, η χρηματοδότηση καταβάλλεται στους δικαιούχους το αργότερο μέχρι 31/12/2021.

5.      Κατά άρθρο 5, οι δικαιούχοι Παραγωγοί υποβάλλουν  ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΑ αίτηση ενίσχυσης, εντός ενός (1) μηνός από την ανακοίνωση/πρόσκληση του ΟΠΕΚΕΠΕ προς τους δυνητικούς δικαιούχους.

6.      Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν περισσότερες λεπτομέρειες στο προαναφερόμενο Φ.Ε.Κ.

                                                                                                  Για τον Σύλλογο

                                                                                                              Η

                                                                                                     Πρόεδρος

                                                                                             Ιουλία Καταλειφού

Δεν υπάρχουν σχόλια: