Κυριακή 22 Μαΐου 2022

Προτάσεις του συλλόγου προς την ΟΜΣΕ κλπ συνναρμόδιες υπηρεσίες

 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΩΝ                                   Πέτρα  18 Μαίου 2022

ΚΑΙ  ΦΙΛΩΝ  ΤΗΣ  ΜΕΛΙΣΣΑΣ                                

ΑΛΙΑΡΤΟΥ   Β Ο Ι Ω Τ Ι Α Σ                                       ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 19-Α/2022

 ΚΑΙ  ΟΜΟΡΩΝ   ΝΟΜΩΝ                              

     «ΤΟ ΚΟΥΒΕΛΙ»                                    ΠΡΟΣ:  ΠΥΡ/ΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

  ΤΗΛ. 22680 23866 .                                               Τέρμα Φιλολάου

                                                                           Τ.Κ. 32 131 ΛΙΒΑΔΕΙΑ

                                                                             

ΘΕΜΑ: Μέτρα για αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιάς κατά το κάπνισμα των μελισσιών. 

ΣΧΕΤ.: α)  Άρθρο 11 της υπ΄ αριθμ 19/2020 Πυροσβεστικής Διάταξης.

 β)  Το από 16-05-2022 έγγραφο σας.

 γ)   Υπ αριθμ 71/16-05-2022 Πρακτικό Δ.Σ. Συλλόγου (μη προς εσάς).

           

   Σε συνέχεια των παραπάνω (α) και (β) σχετικών τα οποία συζητήθηκαν κατά την συνάντηση που είχαμε την 16-05-2022 και έπειτα από απόφαση του Δ.Σ. που λήφθηκε  με την (γ) σχετική παρακαλούμε όπως, μέσα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων σας, εισηγηθείτε αρμοδίως για τροποποίηση του άρθρου 11 της (α) σχετικής.

   Ως μελισσοκόμοι γνωρίζοντας τις συνθήκες, τις απαιτήσεις και τις ιδιαιτερότητες των μελισσοκομικών χειρισμών -  εργασιών, προτείνουμε - ζητάμε  να επέλθουν οι παρακάτω τροποποιήσεις  στο άρθρο 11 της αναφερόμενης διάταξης:

1.- Να επιτρέπεται το κάπνισμα των μελισσών και κατά τις ημέρες που ο δείκτης επικινδυνότητας είναι τρία (3), αντί (1) και (2) που ισχύει σήμερα.

2.- Να επιτρέπεται το κάπνισμα μέχρι την 13.00΄ώρα αντί 10.00

3.- Να εξαιρεθούν της γενικής απαγορεύσεως ο κάμπος της Κωπαϊδας και η παραποτάμιος περιοχή του Κηφισού ποταμού.

4.- Να εξαιρεθεί της γενικής απαγορεύσεως και να επιτρέπεται η χρήση καπνιστηριού  κατά την φόρτωση και εκφόρτωση μελισσιών για μεταφορά, διότι από ανάγκη οι  εργασίες αυτές γίνονται μόνο νυκτερινές ώρες. Δηλαδή από το σούρουπο έως το ξημέρωμα.

5.- Να προβλεφθεί νομοθετικά υποχρέωση των μελισσοκόμων να έχουν στο μελισσοκομείο τους, κατά την άσκηση της εργασίας, πέραν των προβλεπομένων και  φορητό πυροσβεστήρα, τουλάχιστον έξι (6) κιλών κατά προτίμηση «ξηράς κόνεως» και να γνωρίζουν την χρήση του.

6.- Επίσης να προβλεφθεί, τα καπνιστήρια  να φέρουν στη βάση τους, κατάλληλο θερμομονωτικό υλικό, για να μην μεταδίδεται η θερμότητα στην παρεδάφια βλάστηση, προς αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιάς.

Ευελπιστούμε να τύχουμε κατανοήσεως και άμεσης ανταπόκρισης.  

 

         ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ

1.- ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΗΒΩΝ

                     ΘΗΒΑ

Για τον ίδιο λόγο και σε απάντηση του από

06-05-2022 εγγράφου της «για λήψη μέτρων                                         

προς αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιάς ….»                                          

2.- ΟΜΣΕ – Λάρισα                                                                      με εκτίμηση   

Για ενημέρωση και δικές της ενέργειες                                                   Για το Δ.Σ.

3.- ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΜΣΕ                                                  Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Για ενημέρωση  και δικές τους ενέργειες                                                       ( Τ.Σ.Υ. )

 

      Όλοι μαζί μπορούμε                                                       Ιουλία Καταλειφού

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: