Τετάρτη 15 Ιουνίου 2022

ΔΡΑΣΗ 1.4 ΚΑΙ 4.1 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Προς μελισσοκόμους , μέλη του συλλόγου και μη .

Σας ενημερώνουμε ότι όσοι επιθυμούν και πληρούν προϋποθέσεις  μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις  συμμετοχής στις δράσεις:

Δράση 1 - 4 : Στήριξη προώθησης μελιού και λοιπών προϊόντων κυψέλης.

 

Δράση 4 - 1 : Αναλύσεις μελιού και λοιπών προϊόντων κυψέλης.

 

 Δικαιούχοι, επιλέξιμες δαπάνες και λοιπές προϋποθέσεις περιγράφονται αναλυτικά στα ΦΕΚ 2532/Β/24-06-2020 και ΦΕΚ 2531/Β/24/06/2020, αντίστοιχα.

 

Οι ενδιαφερόμενοι για διευκρινήσεις, απαιτούμενα δικαιολογητικά κλπ, μπορούν να απευθύνονται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης &

Τροφίμων http://www.minagric.gr  ή

 

στο Τμήμα Μελισσοκομίας, Σηροτροφίας & Λοιπών Ζωικών Οργανισμών στα

τηλ. 210-2125704 / 210-2125769

και στα e-mail Kalogridis.D@minagric.gr / mtzitzinakis@minagric.gr.

 

Καταληκτική ημερομηνία αποστολής δικαιολογητικών η  30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022.

                                                           Συναδελφικά

                                                                    Η

                                                             ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                     ΚΑΤΑΛΕΙΦΟΥ     Ιουλία 

Δεν υπάρχουν σχόλια: