Δευτέρα, 17 Ιανουαρίου 2011

Σύλλογος Μελισσοκόμων & Φίλων της Μέλισσας Αλιάρτου Βοιωτίας και Όμορων Νομών "ΤΟ ΚΟΥΒΕΛΙ"

Με την με αριθμό απόφαση 142/2010 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λιβαδειάς εγκρίθηκε στις 06/03/2010 το καταστατικό του συλλόγου, που ιδρύθηκε και λειτουργεί με έδρα τον Αλίαρτο Βοιωτίας και με την επωνυμία:
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΟΡΩΝ ΝΟΜΩΝ «ΤΟ ΚΟΥΒΕΛΙ», σύμφωνα με τον οποίο σκοποί του είναι:
Η ηθική εξύψωση των μελών του συλλόγου,
Η δια παντός νομίμου μέσου προάσπιση των επαγγελματικών συμφερόντων τους,
Η ανάπτυξη πνεύματος συναδέλφωσης και αλληλεγγύης μεταξύ αυτών,
Η μελέτη, προστασία, υποστήριξη, αναγνώριση και κατοχύρωση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των μελών στην κοινωνία και πολιτεία,
Η προαγωγή και ανάπτυξη της μελισσοκομίας, δια μέσου των εκ της πολιτείας θεσπιζόμενων νόμων, διαδικασιών και λειτουργιών,
Η επισήμανση πηγών και στόχων, η καλλιέργεια και προβολή αυτών, ώστε να αποφέρουν οικονομικά οφέλη και ανάπτυξη της μελισσοκομίας και διατάσσονται τα νόμιμα.
Λιβαδειά 19/07/2010
ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ μπορείτε να απευθύνεστε στην πρόεδρο:
κυρία Ιουλία Καταλειφού στα τηλέφωνα: 22680 23866 και  6974507926. Επίσης μπορείτε να επικοινωνήσετε με το σύλλογό μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση tokouveli2010@gmail.com