Πέμπτη, 21 Δεκεμβρίου 2017

ΕΥΧΕΣΤο Δ.Σ. του συλλόγου μας
Εύχεται
 στα μέλη  του, και προς όλους τους μελισσοκόμους.
.
ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ
 ΜΕ ΥΓΕΙΑ  ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ
Και ένα 
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ – ΜΕΛΩΜΕΝΟ  2018

 ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
Η
ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΚΑΤΑΛΕΙΦΟΥ ΙΟΥΛΙΑ
 

Κυριακή, 26 Νοεμβρίου 2017

ΜΗΤΡΩΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ                                   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 


ΘΕΜΑ : Μητρώο Φαρμακευτικής Αγωγής  Εκτροφής Μελισσών .

 Σε συνέχεια της από 3-11-1017 ανακοίνωσης μας σχετικά με την << Δήλωση Διαχείμασης μελισσών >> και σύμφωνα με το υπ΄αριθμ 15198/13-11-2017
Έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερικής Ενότητας Βοιωτίας , σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για τα κτηνιατρικά φάρμακα στα οποία ανήκουν και τα μελισσοκομικά , οφείλουμε ως μελισσοκόμοι να τηρούμε Μητρώο Φαρμακευτικής Αγωγής Εκτροφής ( ΜΗ.Φ.Α.Ε )
Δηλαδή κάτι παρόμοιο σαν το Μητρώο  φαρμακευτικής αγωγής εκμετάλλευσης που μας είχε  χορηγηθεί το 2005 .
Κατόπιν του παραπάνω αναφερόμενου εγγράφου.
Προκαλούνται τα μέλη μας, αλλά και η λοιποί μελισσοκόμοι  όταν θα καταθέσουν την αίτηση διαχείμασης , εφόσον ο υπάλληλος  που θα παραλάβει την αίτηση , δεν τους το δώσει να το ζητήσουν .
Για περισσότερες πληροφορίες στις κατά τόπον  Δ.Α.Ο.Κ. για την Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας  αρμόδιος είναι  Ο κ. ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΟΥΡΔΟΥΚΗΣ

Τηλ. 2261350185
                                                              


                                                                      ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ
                                                                              Η  
                                                                      ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                            ΚΑΤΑΛΕΙΦΟΥ  ΙΟΥΛΙΑ    

Κυριακή, 19 Νοεμβρίου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

To Κέντρο Μελισσοκομίας Στερεάς Ελλάδας ενημερώνει τους μελισσοκόμους της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας  ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων και των σχετικών δικαιολογητικών για τη συμμετοχή τους στις δράσεις 3.1 «Αντικατάσταση κυψελών» και 3.2 «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας» για το έτος 2018 είναι :                                                                     20-1-2018.
Για τη δράση 3.1 «Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων»
Ενισχύεται η δαπάνη για την προμήθεια καινούργιων κυψελών, αξίας μέχρι 30 ευρώ ανά κυψέλη, από την 1η Αυγούστου 2017 έως την 20η Μαϊου 2018. Το ποσοστό αντικατάστασης ανέρχεται μέχρι και 10% των κατεχόμενων κυψελών. Οι δικαιούχοι μελισσοκόμοι της δράσης θα πρέπει:
 • να είναι κάτοχοι μελισσοκομικής εκμετάλλευσης τουλάχιστον 20 κυψελών
 • να διαθέτουν μελισσοκομικό βιβλιάριο σε ισχύ (θεωρημένο) κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και
 • να υποβάλουν δήλωση των κυψελών διαχείμασης (από 1η Σεπτεμβρίου- έως την 20η Ιανουαρίου 2018)  ή   να  θεωρήσουν το μελισσοκομικό τους βιβλιάριο κατά το διάστημα από 1η Σεπτεμβρίου 2017 μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2017.
Για τη δράση 3.2 «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας»
Ενισχύεται η δαπάνη μετακίνησης των μελισσοσμηνών, για την εκμετάλλευση ανθοφοριών από τον συνήθη μόνιμο τόπο της μελισσοκομικής εκμετάλλευσης σε άλλον καθώς και ενδιάμεσες μετακινήσεις κατά το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ένταξης στη συγκεκριμένη δράση έως και την 30η Ιουνίου 2018.Οι δικαιούχοι μελισσοκόμοι της δράσης θα πρέπει:
·        Να είναι κάτοχοι μελισσοκομικής εκμετάλλευσης τουλάχιστον 110 παραγωγικών μελισσοσμηνών.
·        Να έχουν ελάχιστη ακαθάριστη αξία συνολικής οικογενειακής γεωργικής παραγωγής 5.000 €. Μελισσοκόμοι που υπέβαλλαν δήλωση ΟΣΔΕ και/ή εντάχτηκαν στο καθεστώς νέων αγροτών για πρώτη φορά το προηγούμενο έτος, απαλλάσσονται από την υποχρέωση δήλωσης των 5.000 €.
·        Να έχουν βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) ως επαγγελματίες αγρότες.
·        Να διαθέτουν μελισσοκομικό βιβλιάριο σε ισχύ (θεωρημένο) κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
·        Να υποβάλουν δήλωση των κυψελών διαχείμασης (από 1η Σεπτεμβρίου- έως την 20η Ιανουαρίου 2018) ή να θεωρήσουν το μελισσοκομικό τους βιβλιάριο κατά το διάστημα από 1η Σεπτεμβρίου 2017 μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2017

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν και οι συνταξιούχοι ΟΓΑ οι οποίοι προσκομίζουν Φωτοτυπία του βιβλιαρίου του ΟΓΑ σε ισχύ όπου φαίνεται η ιδιότητα του συνταξιούχου.ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 • ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ 3.1 «Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση μετακινήσεων» (αντικατάσταση κυψελών)
  1. Φωτοαντίγραφο θεωρημένου μελισσοκομικού βιβλιαρίου (δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι κατέχουν τουλάχιστον 20 κυψέλες)
  2. Φωτοαντίγραφο της αίτησης διαχείμασης κυψελών
  3. Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας τραπεζικού λογαριασμού
  4. Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86

 • ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ 3.2 «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας» (μετακινήσεις μελισσοσμηνών)
  1. Φωτοαντίγραφο θεωρημένου μελισσοκομικού βιβλιαρίου (δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι κατέχουν τουλάχιστον 110 κυψέλες)
  2. Φωτοαντίγραφο της αίτησης διαχείμασης κυψελών
  3. Φωτοαντίγραφο του πιο πρόσφατου εκκαθαριστικού σημειώματος
  4. Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας τραπεζικού λογαριασμού
  5. Βεβαίωση εγγραφής στο ΜΑΑΕ ως επαγγελματίας αγρότης (εξαιρούνται όσοι υπέβαλλαν ΟΣΔΕ για πρώτη φορά το 2017 οπότε προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο ΜΑΑΕ ως νεοεισερχόμενοι)
  6. Φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του ΦΙΧ μελισσοκομικού αυτοκινήτου
  7. Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86
  8. Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας και της σελίδας με τη σφραγίδα θεώρησης του βιβλιαρίου ΟΓΑ
                        (μόνο για τους συνταξιούχους ΟΓΑ)

Η αίτηση συμμετοχής είναι κοινή για τις δύο δράσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες: Κέντρο Μελισσοκομίας Στερεάς Ελλάδας
Πήλικα 28  Τ.Κ. 34100  Χαλκίδα Τηλέφωνα: 22210-20507, 6937041616, 6936638493            e-mail: meli37@otenet.gr 

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ  Θα παρέχει δωρεάν στα μέλη του.

 <<ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ  >> 
                                                 
                                                                   ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ
                                                                 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                      ΚΑΤΑΛΕΙΦΟΥ  ΙΟΥΛΙΑ  

Πέμπτη, 16 Νοεμβρίου 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΩΝ
 ΚΑΙ  ΦΙΛΩΝ  ΤΗΣ  ΜΕΛΙΣΣΑΣ
  ΑΛΙΑΡΤΟΥ   ΒΟΙΩΤΙΑΣ   ΚΑΙ
       ΟΜΟΡΩΝ    ΝΟΜΩΝ
            «ΤΟ ΚΟΥΒΕΛΙ»
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


Την Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 17.00, στον Ιερό ναό Πέτρου και Παύλου στην Πέτρα Βοιωτίας, ο Σύλλογος Μελισσοκόμων και φίλων της μέλισσας Αλιάρτου Βοιωτίας και όμορων Νομών, << ΤΟ ΚΟΥΒΕΛΙ >> θα τελέσει προς τιμήν του προστάτη της μελισσοκομίας Αγίου Φιλάρετου του Ελεήμονα εσπερινό μετά  αρτοκλασίας.
Σας προσκαλούμε όλους (μέλη και μη μέλη του συλλόγου) να τιμήσετε με την παρουσία σας την εκδήλωση.

Μετά την θρησκευτική εκδήλωση θα προσφερθεί καφές ή ποτό στο καφέ «ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ» στην πλατεία του χωριού.

Ιδιαίτερες προσκλήσεις δεν θα αποσταλούν.                                                                                                   Με εκτίμηση
                                                                               ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
                                                                              Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ


                                                                        ΚΑΤΑΛΕΙΦΟΥ ΙΟΥΛΙΑ

Παρασκευή, 3 Νοεμβρίου 2017

ΔΙΑΧΕΙΜΑΣΗ ΚΥΨΕΛΩΝΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Σας ενημερώνουμε ότι ξεκίνησε η καταγραφή των έτοιμων κυψελών  για διαχείμαση.
Υπόχρεοι υποβολής σχετικής αίτησης είναι όλοι οι μελισσοκόμοι  κάτοχοι μελισσοκομικού βιβλιαρίου.
Όσοι δεν υποβάλλουν σχετική αίτηση αποκλείονται από όλα τα προγράμματα επιδοτήσεων.
Αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν στην Δ.Α.Ο.Κ. Βοιωτίας, το αργότερο μέχρι 20 Ιανουαρίου 2018.
Ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 2261 35 0185.                                                                                 ΓΙΑ ΤΟ Δ. Σ.
                                                                                         Η 
                                                                                ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                    ΚΑΤΑΛΕΙΦΟΥ   ΙΟΥΛΙΑ

Τετάρτη, 20 Σεπτεμβρίου 2017

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ                                                  ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Την 13/9/2017 και ώρα 19:30-21:30 στο συνεδριακό κέντρο του Δήμου Αλιάρτου πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η  διάλεξη της Ιατρού - αλλεργιολόγου Ιωάννας ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΑΚΗ με θέμα :

<< Αλλεργία μετά από τσίμπημα μέλισσας  ή σφήκας.

Η γιατρός πρόσχαρη και ευγενική με απλά λόγια και παραστατικά , μετέφερε προς το ακροατήριο τις επιστημονικές της γνώσεις.
 Το ακροατήριο καθ΄ όλη την διάρκεια τις ομιλίας με απόλυτη ησυχία άκουγε με δίψα την γιατρό.

Στο τέλος της διάλεξης απάντησε υπομονετικά και κατανοητά σε όλες τις ερωτήσεις των ακροατών .
Ο Μελισσοκομικός σύλλογος Αλιάρτου << ΤΟ ΚΟΥΒΕΛΙ >> ως διοργανωτής της εκδήλωσης ευχαριστεί .
- Τον Δήμο Αλιάρτου για την παρουσία του και την παραχώρηση της αίθουσας
- Τους ακροατές, ειδικά τους εκτός συλλόγου, για την τιμή που μας έκαναν να βρεθούν  κοντά μας , αλλά κυρίως τους ευχαριστούμε  για την άψογη στάση που τήρησαν καθ΄όλη την διάρκεια της διάλεξης.    
                                                  ΤΕΛΟΣ
Ευχαριστούμε θερμά την Ιατρό για την άψογη από κάθε άποψη παρουσίαση του θέματος , για την προσπάθεια που κατέβαλε να κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον των ακροατών  από την αρχή μέχρι το τέλος . Τις ευχόμαστε κάθε προσωπική, οικογενειακή. Και επαγγελματική επιτυχία
                                                         Για  το Δ.Σ.
                                                                 Η
                                                        ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                            ΚΑΤΑΛΕΙΦΟΥ   ΙΟΥΛΙΑ

Παρασκευή, 1 Σεπτεμβρίου 2017
                                     ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την    13/ 9 /2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30  Ο  Συλλογός μας

Διοργανώνει στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δήμου Αλιάρτου
<<Κεντρική πλατεία , πίσω από το ΚΕΠ >>, διάλεξη με θέμα :
¨Αλλεργία μετά από τσίμπημα μέλισσας η σφήκας.¨
Ομιλήτρια η Ιατρός αλλεργιολόγος  Κα ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΑΚΗ
Συνεργάτιδα Πανεπιστημιακού  Νοσοκομείου  <<ΑΤΤΙΚΟΝ>>
Είσοδος ελεύθερη για όλους
                                                  
                                                                      Για το Δ Σ 
                                                                             Η
                                                                      ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                            ΚΑΤΑΛΕΙΦΟΥ  ΙΟΥΛΙΑ

Δευτέρα, 24 Ιουλίου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ                                            ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 Όπως πληροφορηθήκαμε από το τμήμα φυτικής και ζωικής παραγωγής περιφερειακής ενότητας Βοιωτίας   σε ορισμένα τμήματα της Κωπαϊδας και κυρίως  στο κεντρικό τμήμα αυτής, στα βαμβάκια εμφανίσθηκε το πράσινο σκουλήκι
(σε εξέλιξη 2η γενιά ) και μερικοί καλλιεργητές θα  προβούν στην καταπολέμηση του με γεωργικά φάρμακα .Σύμφωνα πάντα με την ίδια πηγή πληροφοριών τα χρησιμοποιούμενα φάρμακα θα είναι συμβατά ως επί το πλείστον για την μέλισσα και οι ψεκασμοί περιορισμένης έκτασης και όχι μαζικοί . Παρακαλούνται οι φίλοι μελισσοκόμοι να βρίσκονται σε ετοιμότητα και επικοινωνία με τους γείτονες καλλιεργητές ,ώστε να λάβουν εγκαίρως τυχόν απαιτούμενα μέτρα ακόμη αν χρειαστεί και απομάκρυνση των σμηνών.
Πληροφορίες μπορούν να αντλούν οι ενδιαφερόμενοι και από το
( www.mina greek.gr). Σχετικά με την  Βοιωτία .

Παρασκευή, 2 Ιουνίου 2017

                            Α Ν Α Κ Ο Ι Ν ΩΣΗ
  
To Κέντρο Μελισσοκομίας Στερεάς Ελλάδας ενημερώνει τους μελισσοκόμους της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας  ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων και των σχετικών δικαιολογητικών για τη συμμετοχή τους στις δράσεις 3.1 «Αντικατάσταση κυψελών» και 3.2 «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας» για το έτος 2017 είναι : 14-6-2017.
Για τη δράση 3.1 «Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων»
Ενισχύεται η δαπάνη για την προμήθεια καινούργιων κυψελών, αξίας μέχρι 30 ευρώ ανά κυψέλη, από την 1η Αυγούστου 2016 έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στη Δράση. Το ποσοστό αντικατάστασης ανέρχεται μέχρι και 10% των κατεχόμενων κυψελών. Οι δικαιούχοι μελισσοκόμοι της δράσης θα πρέπει να είναι κάτοχοι μελισσοκομικής εκμετάλλευσης τουλάχιστον 20 κυψελών και να διαθέτουν μελισσοκομικό βιβλιάριο σε ισχύ (θεωρημένο) κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
Για τη δράση 3.2 «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας»
Ενισχύεται η δαπάνη μετακίνησης των μελισσοσμηνών, για την εκμετάλλευση συγκεκριμένης ανθοφορίας από τον συνήθη μόνιμο τόπο της μελισσοκομικής εκμετάλλευσης σε άλλον κατά το χρονικό διάστημα από την                      1η Μαρτίου 2017 έως  και την 30η Ιουνίου 2017.
Οι δικαιούχοι μελισσοκόμοι της δράσης θα πρέπει:
·         Να είναι κάτοχοι μελισσοκομικής εκμετάλλευσης τουλάχιστον 110 παραγωγικών μελισσοσμηνών.
·         Η ελάχιστη ακαθάριστη αξία της συνολικής γεωργικής παραγωγής τους να είναι 5.000 € με εξαίρεση τους μελισσοκόμους οι οποίοι υπέβαλλαν Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (Δήλωση ΟΣΔΕ) για πρώτη φορά το έτος 2016.
·         Να έχουν βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΕΕ) ως επαγγελματίες αγρότες.
·         Να διαθέτουν μελισσοκομικό βιβλιάριο σε ισχύ (θεωρημένο) κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
Για πληροφορίες: Κέντρο Μελισσοκομίας Στερεάς Ελλάδας
 Τηλέφωνα: 22210-20507, 6937041616, 6936638493
 e-mail: meli37@otenet.gr  
Η στο σύλλογο  στα τηλ. 22680 23866

Τρίτη, 28 Φεβρουαρίου 2017
                                          ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Την 12 Μαρτίου 2017 ημέρα Κυριακή και  ώρα  10³° πμ. Στην πέτρα και στην αίθουσα του Καταστήματος   ΤΑ  « 5 Φ » ( δίπλα από την Μελισσοκίνηση Βοιωτία )
Ο Σύλλογο θα πραγματοποίηση την Γενική συνέλευση με θέματα:

- Έγκριση οικονομικού απολογισμού έτους 2016.

- Έγκριση Διοικητικού απολογισμού έτους 2016.

- Ενημέρωση μελών σε θέματα κλάδου που συζητήθηκαν 18/02/2017 Γεν. Συνέλευση Ο.Μ.Σ.Ε

- Προγραμματισμός δράσεων 2017.

-Διάφορες προτάσεις μελών.

Μετά το πέρας συζητήσεως θα ακολουθήσει  κοπή ετήσιας πίτας .
Παρακαλούνται τα μέλη να τιμήσουν τις δράσεις με την παρουσία τους.

 ΤΗΛ. 22680 23866

                                                                                     ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
                                                                                              Η
                                                                                      ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                                           ΚΑΤΑΛΕΙΦΟΥ  ΙΟΥΛΙΑ

Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
                                               ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας γνωρίζουμε ότι το Σάββατο 04/02/2017 και ώρα 19΄΄ στο Δημοτικό Σχολείο Πέτρας
Ο πολιτιστικός Σύλλογος Πέτρας << ΟΙ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ >> θα κόψει την ετήσια Πίττα του, στην οποία εκδήλωση  είναι προσκεκλημένος ο συλλογός μας και τα μέλη .
Παρακαλούνται όσοι επιθυμούν να τιμήσουν με την παρουσία τους την εκδήλωση .
                                                                                      
                                                                                                    ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
                                                                                                             Η
                                                                                                    ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                                       ΚΑΤΑΛΕΙΦΟΥ  ΙΟΥΛΙΑ

Τρίτη, 24 Ιανουαρίου 2017

ΔΕΑΦ 1000637ΕΞ2017/02/02/17

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ  ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ ΑΠΟ ΤΗΝ Ο.Μ.Σ.Ε.  

Συνάδελφοι,

σας προωθώ την εγκύκλιο ΔΕΑΦ 1000637 ΕΞ2017/02-01-2017, η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα στις 13 Ιανουαρίου 2017, και με την οποία μέσα από τη φορολογική διαδικασία – την υποχρέωση τήρησης βιβλίων (ένταξη στο κανονικό καθεστώς) από τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, ουσιαστικά έμμεσα επανακαθορίζεται το ποιος είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότης.

Αυτή η κίνηση της κυβέρνησης θα δημιουργήσει προβλήματα σε όλους και σίγουρα και στους μελισσοκόμους στη δράση 3.2 «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας» του Εθνικού Προγράμματος Μελισσοκομίας (μετακινήσεις).

Δυστυχώς, συνάδελφοι, οι σε βάρος μας εκπλήξεις δε σταματούν και πρέπει να απευθυνθείτε άμεσα στους λογιστές σας, ώστε να προβείτε στις απαραίτητες διαδικασίες έως 30 Ιανουαρίου- καταληκτική ημερομηνία που έχει δοθεί μέχρι στιγμής.
                                                                                  Με εκτίμηση,
                                                                         Ο πρόεδρος της Ο.Μ.Σ.Ε.


                                                                               Ντούρας Βασίλης


·  Αθήνα, 2 Ιανουαρίου 2017
Αριθ. Πρωτ.:ΔΕΑΦ 1000637 ΕΞ 2017
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α' και Δ'
Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας:101 84 ΑΘΗΝA
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο:2103375315, 2103610065
Fax:210 3375001
E-Mail: d12.a@yo.syzefxis.gov.gr Url:www.aade.gr
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινήσεων για την ιδιότητα του κατ' επάγγελμα αγρότη
σύμφωνα με την περ. 1 του άρθ.65 του ν.4389/2016 (Φ.Ε.Κ. 94 Α')
Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
1. Σύμφωνα με τη υποπερίπτωση α/αε της παραγράφου 1 του άρθρου 65 του
ν.4389/2016 (Φ.Ε.Κ. 94 Α'), που τροποποιεί την παρ. 1 του άρθρου 2 του ν.3874/2010
μια από τις βασικές προϋποθέσεις για να χαρακτηρισθεί κάποιος ως επαγγελματίας
αγρότης είναι να τηρεί λογιστικά βιβλία, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

·  2. Με την παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 4172/2013 (Φ.Ε.Κ. 167 Α'), όπως
τροποποιήθηκε με την περ. α' της παρ. 6 του άρθρου 22 του ν. 4223/2013 (Φ.Ε.Κ. 287
Α'), ορίζεται ότι ειδικά για τον προσδιορισμό του εισοδήματος από αγροτική
επιχειρηματική δραστηριότητα, στα έσοδα από επιχειρηματικές συναλλαγές
περιλαμβάνονται τα έσοδα από την παραγωγή γεωργικών, πτηνοτροφικών,
κτηνοτροφικών, δασοκομικών, υλοτομικών και αλιευτικών προϊόντων.
3. Με την παρ. 1 του άρθρου 13 του ν.4174/2013 (Φ.Ε.Κ. 170 Α'), ορίζεται ότι κάθε
πρόσωπο με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα υποχρεούται να τηρεί
αξιόπιστο λογιστικό σύστημα και κατάλληλα λογιστικά αρχεία σύμφωνα με τα
λογιστικά πρότυπα που προβλέπονται στην ελληνική νομοθεσία, για τη σύνταξη των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων και άλλων πληροφοριών σύμφωνα με τη
φορολογική νομοθεσία. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου, το
λογιστικό σύστημα και τα λογιστικά αρχεία εξετάζονται ως ενιαίο σύνολο και όχι
αποσπασματικά τα επιμέρους συστατικά τους, σε ό,τι αφορά την αξιοπιστία και την
καταλληλότητά τους.
4. Με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του ν.4308/2014 (Φ.Ε.Κ. 251 Α'), όπως ισχύει,
ορίζονται οι οντότητες που εφαρμόζουν τις ρυθμίσεις των Ελληνικών Λογιστικών
Πρότυπων. Συγκεκριμένα, με την περίπτωση γ της εν λόγω παραγράφου
συμπεριλαμβάνεται η ετερόρρυθμη εταιρεία, η ομόρρυθμη εταιρεία, η ατομική
επιχείρηση και κάθε άλλη οντότητα που υποχρεούται στην εφαρμογή αυτού του
νόμου από φορολογική ή άλλη νομοθετική διάταξη.
5. Σύμφωνα με τα ανωτέρω προκύπτει ότι οι αγρότες-φυσικά πρόσωπα, ως οντότητες
της παραγράφου (2γ) του άρθρου 1 του ν.4308/2014 εφόσον αποκτούν εισόδημα από
ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα, καταρχήν εφαρμόζουν τις
ρυθμίσεις του νόμου αυτού, ήτοι έχουν υποχρέωση τήρησης βιβλίων. Συνεπώς την
ιδιότητα φυσικού προσώπου ως κατ' επάγγελμα αγρότη, όπως ορίζεται στο άρθ.65
του 4389/2016, έχουν όσοι ασκούν ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα
και έχουν υποχρέωση τήρησης βιβλίων, ανεξαρτήτως υπαγωγής αυτών σε καθεστώς
Φ.Π.Α. και ανεξαρτήτως υποχρέωσης ενημέρωσης ή μη των λογιστικών αρχείων
(βιβλίων).
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΑΑΔΕ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Τετάρτη, 18 Ιανουαρίου 2017

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΜΕΛΙΣΣΟΣΜΗΝΩΝ

                                                               
 

                                            ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Μέλη και μη του συλλόγου των οποίων τα μελισσοσμήνη χάθηκαν από το υπερβολικό  ψύχος της  6 – 11/1/2017 μπορούν να δηλώσουν την  Απώλεια στον  ΕΛΓΑ , προς αποζημίωση , εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου .
Ήτοι
- Απώλεια πάνω από (5) μελισσοσμήνη
- Να είναι ασφαλισμένοι στον ΕΛΓΑ
- Κ.λ.π.
Περισσότερες λεπτομέρειες και πληροφορίες στο κατάστημα  ΕΛΓΑ  Λαμίας
Υπευθ. Κα  ΚΑΖΑΝΑ  ΕΛΕΝΗ ( ΖΩΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ )
Τηλ. 2231067720
                                                                                                    ΓΙΑ ΤΟ
                                                                                                       Δ Σ