Τρίτη, 28 Φεβρουαρίου 2017
                                          ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Την 12 Μαρτίου 2017 ημέρα Κυριακή και  ώρα  10³° πμ. Στην πέτρα και στην αίθουσα του Καταστήματος   ΤΑ  « 5 Φ » ( δίπλα από την Μελισσοκίνηση Βοιωτία )
Ο Σύλλογο θα πραγματοποίηση την Γενική συνέλευση με θέματα:

- Έγκριση οικονομικού απολογισμού έτους 2016.

- Έγκριση Διοικητικού απολογισμού έτους 2016.

- Ενημέρωση μελών σε θέματα κλάδου που συζητήθηκαν 18/02/2017 Γεν. Συνέλευση Ο.Μ.Σ.Ε

- Προγραμματισμός δράσεων 2017.

-Διάφορες προτάσεις μελών.

Μετά το πέρας συζητήσεως θα ακολουθήσει  κοπή ετήσιας πίτας .
Παρακαλούνται τα μέλη να τιμήσουν τις δράσεις με την παρουσία τους.

 ΤΗΛ. 22680 23866

                                                                                     ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
                                                                                              Η
                                                                                      ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                                           ΚΑΤΑΛΕΙΦΟΥ  ΙΟΥΛΙΑ