Τρίτη, 20 Δεκεμβρίου 2016

Καταγραφή κυψελών Διαχείμασης

                         ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ειδοποιούνται τα μέλη του συλλόγου και μη , ότι μέχρι  31/12/2016 είναι η τελευταία  ημέρα υποβολής Αίτησης - Δήλωσης << Καταγραφής κυψελών διαχείμασης >> .Στην ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ  (ΔΑΟΚ) Στην Λειβαδιά  Φίλωνος 35-39
Τηλ. 2261350185.
Δικαίωμα  Αίτησης Δήλωσης έχουν  όλοι οι μελισσοκόμοι κάτοχοι
μελισσοκομικού βιβλιαρίου  διαφορετικά θα αποκλειστούν από όλα τα
επιδοτούμενα προγράμματα.

ΠΡΟΣΟΧΗ : Το Βιβλιάριο σας να είναι σε ισχύει .

                                                                                     ΓΙΑ  ΤΟ  Δ . Σ

                                                                                              Η

                                                                                      ΠΡΟΕΔΡΟΣ