Τετάρτη, 5 Οκτωβρίου 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

( Προς κάθε ενδιαφερόμενο  μέλος ή μη του Συλλόγου )

 Γνωρίζεται  ότι :                         

  •  Με μέριμνα του Συλλόγου και υπό την αιγίδα του Ινστιτούτου  Γεωπονικών  Επιστημών ( ΙΓΕ ή «Κτήμα  Συγγρού»), θα πραγματοποιηθεί στην Αλίαρτο Βοιωτίας (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του ομώνυμου Δήμου ) σεμινάριο μελισσοκομίας,  διάρκειας 120 ωρών (απογευματινές ώρες 2 φόρες την εβδομάδα επί 4 μήνες). 
  •  Στους συμμετέχοντες θα χορηγηθεί, από το ΙΓΕ βεβαίωση - πιστοποίηση, παρακολούθησης των μαθημάτων. 
  •  Αριθμός συμμετεχόντων περιορισμένος.
  •  Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
  •  Για περισσότερες πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής κλπ. Στα τηλέφωνα: 
  •  22680 23866 και   6974507926 Κα Καταλειφού Ιουλία, Πρόεδρος συλλόγου,
  •  6956099934  Κος Αδαμος Παναγιώτης, Ταμίας συλλόγου.

                                                                                                                               Για το Δ. Σ.
                                                                                                                               Η Πρόεδρος