Πέμπτη, 15 Μαρτίου 2012

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - ΕΚΛΟΓΕΣ

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Σας γνωρίζουμε ότι την 24 Μαρτίου 2012 και ώρα 16:00΄ σε αίθουσα του Δημοτικού Σχολείου Πέτρας Αλιάρτου, θα πραγματοποιηθεί η ετήσια τακτική γενική συνέλευση του Συλλόγου μας, για να συζητήσει τα παρακάτω θέματα:
  1. Απολογισμός δράσης έτους 2011
  2. Σχεδιασμός δράσης για τα έτη 2012 & 2013
Στη συνέχεια θα διεξαχθούν εκλογές για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. , Ελεγκτικής Επιτροπής και αντιπροσώπων για την Ο.Μ.Σ.Ε.

Πριν από τη συζήτηση θα λάβουν χώρα:
  1. Αγιασμός του χώρου (Αίθουσα του Δημοτικού σχολείου που μας παραχωρήθηκε δωρεάν για στέγαση)
  2. Κοπή ετήσιας πίττας του Συλλόγου
Όποιος εκ των μελών επιθυμεί να θέσει υποψηφιότητα πρέπει:
  • Να δηλώσει την επιθυμία του μέχρι την 21-03-2012 στον γραμματέα ή στην πρόεδρο του Συλλόγου (σχετική αίτηση διατίθεται από τον γραμματέα ή την πρόεδρο)
  • Να φροντίσει το αργότερο μέχρι την 23-03-2012 να τακτοποιήσει τυχόν οικονομικές οφειλές προς τον Σύλλογο (Διαφορετικά η αίτησή του θα απορριφθεί).

                                                                                                                              Το Δ.Σ.