Κυριακή, 26 Νοεμβρίου 2017

ΜΗΤΡΩΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ                                   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 


ΘΕΜΑ : Μητρώο Φαρμακευτικής Αγωγής  Εκτροφής Μελισσών .

 Σε συνέχεια της από 3-11-1017 ανακοίνωσης μας σχετικά με την << Δήλωση Διαχείμασης μελισσών >> και σύμφωνα με το υπ΄αριθμ 15198/13-11-2017
Έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερικής Ενότητας Βοιωτίας , σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για τα κτηνιατρικά φάρμακα στα οποία ανήκουν και τα μελισσοκομικά , οφείλουμε ως μελισσοκόμοι να τηρούμε Μητρώο Φαρμακευτικής Αγωγής Εκτροφής ( ΜΗ.Φ.Α.Ε )
Δηλαδή κάτι παρόμοιο σαν το Μητρώο  φαρμακευτικής αγωγής εκμετάλλευσης που μας είχε  χορηγηθεί το 2005 .
Κατόπιν του παραπάνω αναφερόμενου εγγράφου.
Προκαλούνται τα μέλη μας, αλλά και η λοιποί μελισσοκόμοι  όταν θα καταθέσουν την αίτηση διαχείμασης , εφόσον ο υπάλληλος  που θα παραλάβει την αίτηση , δεν τους το δώσει να το ζητήσουν .
Για περισσότερες πληροφορίες στις κατά τόπον  Δ.Α.Ο.Κ. για την Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας  αρμόδιος είναι  Ο κ. ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΟΥΡΔΟΥΚΗΣ

Τηλ. 2261350185
                                                              


                                                                      ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ
                                                                              Η  
                                                                      ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                            ΚΑΤΑΛΕΙΦΟΥ  ΙΟΥΛΙΑ    

Κυριακή, 19 Νοεμβρίου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

To Κέντρο Μελισσοκομίας Στερεάς Ελλάδας ενημερώνει τους μελισσοκόμους της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας  ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων και των σχετικών δικαιολογητικών για τη συμμετοχή τους στις δράσεις 3.1 «Αντικατάσταση κυψελών» και 3.2 «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας» για το έτος 2018 είναι :                                                                     20-1-2018.
Για τη δράση 3.1 «Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων»
Ενισχύεται η δαπάνη για την προμήθεια καινούργιων κυψελών, αξίας μέχρι 30 ευρώ ανά κυψέλη, από την 1η Αυγούστου 2017 έως την 20η Μαϊου 2018. Το ποσοστό αντικατάστασης ανέρχεται μέχρι και 10% των κατεχόμενων κυψελών. Οι δικαιούχοι μελισσοκόμοι της δράσης θα πρέπει:
 • να είναι κάτοχοι μελισσοκομικής εκμετάλλευσης τουλάχιστον 20 κυψελών
 • να διαθέτουν μελισσοκομικό βιβλιάριο σε ισχύ (θεωρημένο) κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και
 • να υποβάλουν δήλωση των κυψελών διαχείμασης (από 1η Σεπτεμβρίου- έως την 20η Ιανουαρίου 2018)  ή   να  θεωρήσουν το μελισσοκομικό τους βιβλιάριο κατά το διάστημα από 1η Σεπτεμβρίου 2017 μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2017.
Για τη δράση 3.2 «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας»
Ενισχύεται η δαπάνη μετακίνησης των μελισσοσμηνών, για την εκμετάλλευση ανθοφοριών από τον συνήθη μόνιμο τόπο της μελισσοκομικής εκμετάλλευσης σε άλλον καθώς και ενδιάμεσες μετακινήσεις κατά το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ένταξης στη συγκεκριμένη δράση έως και την 30η Ιουνίου 2018.Οι δικαιούχοι μελισσοκόμοι της δράσης θα πρέπει:
·        Να είναι κάτοχοι μελισσοκομικής εκμετάλλευσης τουλάχιστον 110 παραγωγικών μελισσοσμηνών.
·        Να έχουν ελάχιστη ακαθάριστη αξία συνολικής οικογενειακής γεωργικής παραγωγής 5.000 €. Μελισσοκόμοι που υπέβαλλαν δήλωση ΟΣΔΕ και/ή εντάχτηκαν στο καθεστώς νέων αγροτών για πρώτη φορά το προηγούμενο έτος, απαλλάσσονται από την υποχρέωση δήλωσης των 5.000 €.
·        Να έχουν βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) ως επαγγελματίες αγρότες.
·        Να διαθέτουν μελισσοκομικό βιβλιάριο σε ισχύ (θεωρημένο) κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
·        Να υποβάλουν δήλωση των κυψελών διαχείμασης (από 1η Σεπτεμβρίου- έως την 20η Ιανουαρίου 2018) ή να θεωρήσουν το μελισσοκομικό τους βιβλιάριο κατά το διάστημα από 1η Σεπτεμβρίου 2017 μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2017

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν και οι συνταξιούχοι ΟΓΑ οι οποίοι προσκομίζουν Φωτοτυπία του βιβλιαρίου του ΟΓΑ σε ισχύ όπου φαίνεται η ιδιότητα του συνταξιούχου.ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 • ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ 3.1 «Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση μετακινήσεων» (αντικατάσταση κυψελών)
  1. Φωτοαντίγραφο θεωρημένου μελισσοκομικού βιβλιαρίου (δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι κατέχουν τουλάχιστον 20 κυψέλες)
  2. Φωτοαντίγραφο της αίτησης διαχείμασης κυψελών
  3. Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας τραπεζικού λογαριασμού
  4. Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86

 • ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ 3.2 «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας» (μετακινήσεις μελισσοσμηνών)
  1. Φωτοαντίγραφο θεωρημένου μελισσοκομικού βιβλιαρίου (δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι κατέχουν τουλάχιστον 110 κυψέλες)
  2. Φωτοαντίγραφο της αίτησης διαχείμασης κυψελών
  3. Φωτοαντίγραφο του πιο πρόσφατου εκκαθαριστικού σημειώματος
  4. Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας τραπεζικού λογαριασμού
  5. Βεβαίωση εγγραφής στο ΜΑΑΕ ως επαγγελματίας αγρότης (εξαιρούνται όσοι υπέβαλλαν ΟΣΔΕ για πρώτη φορά το 2017 οπότε προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο ΜΑΑΕ ως νεοεισερχόμενοι)
  6. Φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του ΦΙΧ μελισσοκομικού αυτοκινήτου
  7. Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86
  8. Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας και της σελίδας με τη σφραγίδα θεώρησης του βιβλιαρίου ΟΓΑ
                        (μόνο για τους συνταξιούχους ΟΓΑ)

Η αίτηση συμμετοχής είναι κοινή για τις δύο δράσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες: Κέντρο Μελισσοκομίας Στερεάς Ελλάδας
Πήλικα 28  Τ.Κ. 34100  Χαλκίδα Τηλέφωνα: 22210-20507, 6937041616, 6936638493            e-mail: meli37@otenet.gr 

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ  Θα παρέχει δωρεάν στα μέλη του.

 <<ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ  >> 
                                                 
                                                                   ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ
                                                                 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                      ΚΑΤΑΛΕΙΦΟΥ  ΙΟΥΛΙΑ  

Πέμπτη, 16 Νοεμβρίου 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΩΝ
 ΚΑΙ  ΦΙΛΩΝ  ΤΗΣ  ΜΕΛΙΣΣΑΣ
  ΑΛΙΑΡΤΟΥ   ΒΟΙΩΤΙΑΣ   ΚΑΙ
       ΟΜΟΡΩΝ    ΝΟΜΩΝ
            «ΤΟ ΚΟΥΒΕΛΙ»
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


Την Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 17.00, στον Ιερό ναό Πέτρου και Παύλου στην Πέτρα Βοιωτίας, ο Σύλλογος Μελισσοκόμων και φίλων της μέλισσας Αλιάρτου Βοιωτίας και όμορων Νομών, << ΤΟ ΚΟΥΒΕΛΙ >> θα τελέσει προς τιμήν του προστάτη της μελισσοκομίας Αγίου Φιλάρετου του Ελεήμονα εσπερινό μετά  αρτοκλασίας.
Σας προσκαλούμε όλους (μέλη και μη μέλη του συλλόγου) να τιμήσετε με την παρουσία σας την εκδήλωση.

Μετά την θρησκευτική εκδήλωση θα προσφερθεί καφές ή ποτό στο καφέ «ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ» στην πλατεία του χωριού.

Ιδιαίτερες προσκλήσεις δεν θα αποσταλούν.                                                                                                   Με εκτίμηση
                                                                               ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
                                                                              Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ


                                                                        ΚΑΤΑΛΕΙΦΟΥ ΙΟΥΛΙΑ

Παρασκευή, 3 Νοεμβρίου 2017

ΔΙΑΧΕΙΜΑΣΗ ΚΥΨΕΛΩΝΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Σας ενημερώνουμε ότι ξεκίνησε η καταγραφή των έτοιμων κυψελών  για διαχείμαση.
Υπόχρεοι υποβολής σχετικής αίτησης είναι όλοι οι μελισσοκόμοι  κάτοχοι μελισσοκομικού βιβλιαρίου.
Όσοι δεν υποβάλλουν σχετική αίτηση αποκλείονται από όλα τα προγράμματα επιδοτήσεων.
Αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν στην Δ.Α.Ο.Κ. Βοιωτίας, το αργότερο μέχρι 20 Ιανουαρίου 2018.
Ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 2261 35 0185.                                                                                 ΓΙΑ ΤΟ Δ. Σ.
                                                                                         Η 
                                                                                ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                    ΚΑΤΑΛΕΙΦΟΥ   ΙΟΥΛΙΑ