Τετάρτη, 10 Αυγούστου 2016                                ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Προς  συναδέλφους μελισσοκόμους  που έχουν μελίσσια  περιοχή  ΚΩΠΑΪΔΑΣ.  
Σύμφωνα με ανεπίσημες πληροφορίες, λόγω εμφάνισης πράσινου
 σκουληκιού  στα βαμβάκια  
 πρόκειται να γίνουν σποραδικά    ραντίσματα. 
 Να είσθε σε ετοιμότητα και σε επικοινωνία με τους γείτονες
 βαμβακοκαλλιεργητές.    
                                    
                                                                                                     ΓΙΑ ΤΟ

                                                                                                        Δ. Σ.