Τρίτη, 8 Μαρτίου 2011

Πραγματοποιήθηκε η γενική συνέλευσή μας

   Πραγματοποιήθηκε η ετήσια τακτική γενική συνέλευση του συλλόγου μας, την 06-03-2011 και ώρα 10:00΄ στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δήμου Αλιάρτου, με τη συμμετοχή του 60 % των οικονομικά τακτοποιημένων μελών του, ποσοστό το οποίο καθορίζει την απαρτία της γενικής συνέλευσης και επιτρέπει τη διεξαγωγή των εργασιών της, πλην όμως από το Δ.Σ., δια του στόματος της κ. προέδρου, θεωρείται μη ικανοποιητικό αν όχι απελπιστικό.
   Κατά τη συνέλευση, συζητήθηκαν τα θέματα που αναφέρονται στην αναρτηθείσα την 27-02-2011 ανακοίνωσή μας και δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στα παρακάτω θέματα: 
  • Δημιουργία τράπεζας αίματος.
  • Δωρεά - Διάθεση, εκ μέρους των μελών, ποσότητας προϊόντων τους, για φιλανθρωπικούς σκοπούς.
  • Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε για εξεύρεση χώρου στέγασης του συλλόγου.
  • Διάφορα θέματα μικρότερης σημασίας, αλλά απαραίτητα για τη ζωντανή ύπαρξη του συλλόγου.
Όλα τα θέματα ψηφίστηκαν ομόφωνα ή κατά πλειοψηφία.
Το Δ.Σ. ευχαριστεί όλα τα μέλη που παρευρέθησαν και παρακαλεί τα μη παρευρεθέντα, στην επόμενη συνέλευση να δώσουν το παρόν. Τέλος, ευχαριστεί το Δήμο Αλιάρτου για την ευγενή παραχώρηση του χώρου διαξαγωγής των εργασιών.


Δεν υπάρχουν σχόλια: