Πέμπτη, 14 Ιουλίου 2011

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΡΑΝΤΙΣΜΑΤΑ

Παρατίθεται έγγραφο του συλλόγου μας προς τη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας κ.λπ. φορείς...

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΩΝ                                                             Πέτρα 14 Ιουλίου 2011                 
ΚΑΙ  ΦΙΛΩΝ  ΤΗΣ  ΜΕΛΙΣΣΑΣ                                                                      ΠΡΟΣ
ΑΛΙΑΡΤΟΥ   ΒΟΙΩΤΙΑΣ                                                              Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΟΜΟΡΩΝ ΝΟΜΩΝ                                                                 ΠΕΡ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ  ΒΟΙΩΤΙΑΣ
      «ΤΟ ΚΟΥΒΕΛΙ»                                                                                   ΛΙΒΑΔΕΙΑ
     ΠΕΤΡΑ  ΒΟΙΩΤΙΑΣ                            
Τ. Κ.  32001 ΑΛΙΑΡΤΟΣ                                                     ΚΟΙΝΟΠ: 1.-Ο.Μ.Σ.Ε. Οδός Κούμα αριθμ. 4
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 26/2011                                                                   Τ.Κ. 412 22 ΛΑΡΙΣΑ
                                                                                                    2.-ΜΕΛΙΣ/ΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ
                                                                                                        Η. Αφεντάκη 9 ΧΑΛΚΙΔΑ 
                                                                                                    3.-ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤ. ΣΥΝ/ΣΜΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
                                                                                                    4.-ΜΕΛΙΣ/ΚΟ ΣΥΝ/ΣΜΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
                                                                                                    5.-ΜΕΛΙΣ/ΚΟ ΣΥΝ/ΣΜΟ ΘΗΒΩΝ
                                                                                                    6.-ΜΕΛΙΣ/ΚΟ ΣΥΝ/ΣΜΟ ΒΑΓΙΩΝ
                                                                                                    7.-ΜΕΛΙΣ/ΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΔΟΜΒΡΑΙΝΑΣ
                                                         
ΘΕΜΑ: Ψεκασμοί βαμβακοκαλλιεργειών Κωπαίδας

 1.-Σύμφωνα με πληροφορίες που περιήλθαν στο σύλλογο μας οι βαμβακοκαλιεργητές περιοχής κωπαίδας , προκειμένου προστατεύσουν παραγωγή των από τις καταστροφές που προκαλούν τα εμφανισθέντα σ΄αυτές σκουλήκια θα προβούν σε εκτεταμένους ψεκασμούς με φυτοπροστατευτικές ουσίες που θα προμηθευτούν από το ελεύθερο εμπόριο, οι οποίες ενδεχομένως να είναι τοξικές για τις μέλισσες και τους λοιπούς επικονιαστές της φύσης .
2.- Προκειμένου αυτή η δικαιολογημένη ενέργεια των βαμβακοπαραγωγών μην αποβεί σε βάρος άλλων παραγωγών και κυρίως των μελισσοκόμων από τυχόν αλόγιστη χρήση φυτοπροστατευτικών ουσιών, παρακαλούμε όπως δια μέσου των αρμοδίων οργάνων και φορέων σας ενημερωθούν οι βαμβακοκαλιεργητές όπως χρησιμοποιούν ήπιες και μη τοξικές ουσίες για το περιβάλλον και την μέλισσα. Η χρήση δε αυτών να γίνεται πάντα νυκτερινές ώρες, ώστε να περιοριστούν όσο το δυνατόν περισσότερο οι ζημιές που θα προκληθούν στα μελίσσια και στους λοιπούς άγριους επικονιαστές της περιοχής.
3.-Επίσης θα παρακαλούσαμε να συστηθεί στους βαμβακοκαλιεργητές από τους αρμοδίους, όπως σε κάθε περίπτωση και πριν από την χρήση των φυτοπροστατευτικών ουσιών, να ενημερώνουν για την ενέργεια τους αυτή τους γειτνιάζοντες μελισσοκόμους.
Από την πλευρά μας και προς επίτευξη αυτού του στόχου έχουν ενημερωθεί και ενημερώνονται οι μελισσοκόμοι όπως πριν τοποθετήσουν  τα μελίσσια τους στην περιοχή Κωπαίδας να έρχονται σε επικοινωνία με τους γείτονες βαμβακοκαλιεργητές.
4.- Κατανοούμε το πρόβλημα τους και τους συμπαραστεκόμαστε. Δια μέσου εσάς, τους ευχαριστούμε εκ των προτέρων δια την κατανόηση και συνεργασία που ελπίζουμε ότι θα επιδείξουν.   Είμαστε στη διάθεση σας και στη διάθεση των  για κάθε συνεργασία τωρινή και μελλοντική.
5.- Στην Ο.Μ.Σ.Ε. κοινοποιείται για ενημέρωση και τυχόν ενεργειών της. Λοιπούς φορείς κοινοποιείται προκειμένου ενημερώσουν τα μέλη των. Ειδικότερα Μελ/κο Κέντρο παρακαλείται όπως ενημερώσει και συναφείς φορείς όμορων Νομών.

                                                                                         ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
                                                                                                                                                  Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                                                                                                            ΚΑΤΑΛΕΙΦΟΥ ΙΟΥΛΙΑ
                                                                          

Δεν υπάρχουν σχόλια: