Πέμπτη, 10 Μαΐου 2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΜΕΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012

Ενημερώνουμε τα μέλη μας, ότι, στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος Βελτίωσης της Παραγωγής και Εμπορίας Μελιού για το έτος 2012, ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων και αντίστοιχων δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους μελισσοκόμους.
ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:
3.1 "Αντικατάσταση κυψελών"
3.2 "Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας"

Οι αιτήσεις υποβάλλονται απ' ευθείας στο Κέντρο Μελισσοκομίας Στερεάς Ελλάδος (Ηλ. Αφεντάκη 52, Τ.Κ. 34100 - ΧΑΛΚΙΔΑ, τηλ: 22210-20507).

Για εξυπηρήτηση των μελών μας, ο σύλλογός μας, θα συγκεντρώσει αιτήσεις κ.λπ. δικαιολογητικά προκειμένου υποβληθούν στο Κέντρο Μελισσοκομίας ομαδικά. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Πρόεδρο του συλλόγου μας για περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα: 22680-23866 και 6974-507 926.

Καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων είναι η 18-05-2012. Όσοι επιθυμούν να εξυπηρετηθούν από το σύλλογό μας, παρακαλούνται θερμά, να υποβάλλουν αίτηση - δικαιολογητικά μέχρι την 15-05-2012.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
  1. Αίτηση συμμετοχής
  2. Επικυρωμένο Φ/Α Μελισσοκομικού Βιβλιαρίου από τη σελ. 2 μέχρι την τελευταία θεώρηση.
  3. Φ/Α τελευταίου Ε1 το οποίο να συνοδεύεται από Υπεύθυνη Δήλωση για την ορθότητα των στοιχείων.
  4. Φ/Α της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου Α.Τ.Ε. 
  5. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι η συγκεκριμένες δράσεις, δεν ενισχύονται από άλλο Εθνικό ή Κοινοτικό πρόγραμμα.
  6. Για τους κατόχους άνω των 150 μελισσοσμηνών απαιτείται Φ/Α της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου Ο.Γ.Α. από όπου θα προκύπτουν τα στοιχεία του δικαιούχου, καθώς και της σελίδας θεώρησης από όπου θα προκύπτει ότι το βιβλιάριο αυτό είναι σε ισχύ.
  7. Φ/Α της άδειας κυκλοφορίας του Φ.Ι.Χ., εφόσον αυτό χρησιμοποιηθεί για τη μεταφορά των μετακινούμενων κυψελών.

Δεν υπάρχουν σχόλια: