Τετάρτη, 14 Φεβρουαρίου 2018

ΓΕΚΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Αγαπητοί συνάδελφοι

Την 25η Φεβρουαρίου 2018 ημέρα Κυριακή και  ώρα  11.00  πμ. στην Πέτρα Βοιωτίας και στην αίθουσα του Δημοτικού Σχολείου Πέτρας ο Σύλλογος θα πραγματοποίηση την Ετήσια Γενική Συνέλευση με θέματα:

Α΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 11.00 – 13.00
- Έγκριση οικονομικού απολογισμού έτους 2017.
- Έγκριση Διοικητικού απολογισμού έτους 2017.
- Ενημέρωση μελών σε θέματα κλάδου που συζητήθηκαν 10/02/2018 στην Γενική Συνέλευση της Ο.Μ.Σ.Ε
- Διαγραφή ή μη μελών συλλόγου μας που ενεγράφησαν και στο νεοϊδρυθέντα Μ. Σ. Δόμβραινας.
- Προγραμματισμός δράσεων 2018.
- Διάφορες προτάσεις μελών.

Β΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 13.15 – 15.00
- Εκλογή εφορευτικής επιτροπής.
- Εκλογή μελών για το Δ.Σ. , την Ε.Ε. και Αντιπροσώπων για την ΟΜΣΕ

Γ΄ΠΕΡΙΟΔΟΣ  15.00 - πέρας
Κοπή ετήσιας πίττας από το παλαιό Δ.Σ. σε συνεργασία με το νέο Δ.Σ.

Υποψήφιοι για το Δ.Σ.. την Ε.Ε. και αντιπρόσωποι ΟΜΣΕ μπορούν να είναι  μέλη που είναι ταμειακά εντάξει.

Αιτήσεις υποψηφιότητας πρέπει να κατατεθούν μέχρι την 23-2-2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00 στην Πρόεδρο ή την Γραμματέα του Συλλόγου, απ΄  όπου μπορούν να παραλάβουν και την σχετική αίτηση.

Παρακαλούνται τα μέλη να τιμήσουν τον σύλλογο και τις δράσεις του με την παρουσία τους.                                                                                                   ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
                                                                                                           Η
                                                                                                    ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                                                       ΚΑΤΑΛΕΙΦΟΥ  ΙΟΥΛΙΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια: