Κυριακή, 19 Νοεμβρίου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

To Κέντρο Μελισσοκομίας Στερεάς Ελλάδας ενημερώνει τους μελισσοκόμους της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας  ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων και των σχετικών δικαιολογητικών για τη συμμετοχή τους στις δράσεις 3.1 «Αντικατάσταση κυψελών» και 3.2 «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας» για το έτος 2018 είναι :                                                                     20-1-2018.
Για τη δράση 3.1 «Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων»
Ενισχύεται η δαπάνη για την προμήθεια καινούργιων κυψελών, αξίας μέχρι 30 ευρώ ανά κυψέλη, από την 1η Αυγούστου 2017 έως την 20η Μαϊου 2018. Το ποσοστό αντικατάστασης ανέρχεται μέχρι και 10% των κατεχόμενων κυψελών. Οι δικαιούχοι μελισσοκόμοι της δράσης θα πρέπει:
 • να είναι κάτοχοι μελισσοκομικής εκμετάλλευσης τουλάχιστον 20 κυψελών
 • να διαθέτουν μελισσοκομικό βιβλιάριο σε ισχύ (θεωρημένο) κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και
 • να υποβάλουν δήλωση των κυψελών διαχείμασης (από 1η Σεπτεμβρίου- έως την 20η Ιανουαρίου 2018)  ή   να  θεωρήσουν το μελισσοκομικό τους βιβλιάριο κατά το διάστημα από 1η Σεπτεμβρίου 2017 μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2017.
Για τη δράση 3.2 «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας»
Ενισχύεται η δαπάνη μετακίνησης των μελισσοσμηνών, για την εκμετάλλευση ανθοφοριών από τον συνήθη μόνιμο τόπο της μελισσοκομικής εκμετάλλευσης σε άλλον καθώς και ενδιάμεσες μετακινήσεις κατά το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ένταξης στη συγκεκριμένη δράση έως και την 30η Ιουνίου 2018.Οι δικαιούχοι μελισσοκόμοι της δράσης θα πρέπει:
·        Να είναι κάτοχοι μελισσοκομικής εκμετάλλευσης τουλάχιστον 110 παραγωγικών μελισσοσμηνών.
·        Να έχουν ελάχιστη ακαθάριστη αξία συνολικής οικογενειακής γεωργικής παραγωγής 5.000 €. Μελισσοκόμοι που υπέβαλλαν δήλωση ΟΣΔΕ και/ή εντάχτηκαν στο καθεστώς νέων αγροτών για πρώτη φορά το προηγούμενο έτος, απαλλάσσονται από την υποχρέωση δήλωσης των 5.000 €.
·        Να έχουν βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) ως επαγγελματίες αγρότες.
·        Να διαθέτουν μελισσοκομικό βιβλιάριο σε ισχύ (θεωρημένο) κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
·        Να υποβάλουν δήλωση των κυψελών διαχείμασης (από 1η Σεπτεμβρίου- έως την 20η Ιανουαρίου 2018) ή να θεωρήσουν το μελισσοκομικό τους βιβλιάριο κατά το διάστημα από 1η Σεπτεμβρίου 2017 μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2017

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν και οι συνταξιούχοι ΟΓΑ οι οποίοι προσκομίζουν Φωτοτυπία του βιβλιαρίου του ΟΓΑ σε ισχύ όπου φαίνεται η ιδιότητα του συνταξιούχου.ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 • ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ 3.1 «Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση μετακινήσεων» (αντικατάσταση κυψελών)
  1. Φωτοαντίγραφο θεωρημένου μελισσοκομικού βιβλιαρίου (δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι κατέχουν τουλάχιστον 20 κυψέλες)
  2. Φωτοαντίγραφο της αίτησης διαχείμασης κυψελών
  3. Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας τραπεζικού λογαριασμού
  4. Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86

 • ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ 3.2 «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας» (μετακινήσεις μελισσοσμηνών)
  1. Φωτοαντίγραφο θεωρημένου μελισσοκομικού βιβλιαρίου (δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι κατέχουν τουλάχιστον 110 κυψέλες)
  2. Φωτοαντίγραφο της αίτησης διαχείμασης κυψελών
  3. Φωτοαντίγραφο του πιο πρόσφατου εκκαθαριστικού σημειώματος
  4. Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας τραπεζικού λογαριασμού
  5. Βεβαίωση εγγραφής στο ΜΑΑΕ ως επαγγελματίας αγρότης (εξαιρούνται όσοι υπέβαλλαν ΟΣΔΕ για πρώτη φορά το 2017 οπότε προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο ΜΑΑΕ ως νεοεισερχόμενοι)
  6. Φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του ΦΙΧ μελισσοκομικού αυτοκινήτου
  7. Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86
  8. Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας και της σελίδας με τη σφραγίδα θεώρησης του βιβλιαρίου ΟΓΑ
                        (μόνο για τους συνταξιούχους ΟΓΑ)

Η αίτηση συμμετοχής είναι κοινή για τις δύο δράσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες: Κέντρο Μελισσοκομίας Στερεάς Ελλάδας
Πήλικα 28  Τ.Κ. 34100  Χαλκίδα Τηλέφωνα: 22210-20507, 6937041616, 6936638493            e-mail: meli37@otenet.gr 

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ  Θα παρέχει δωρεάν στα μέλη του.

 <<ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ  >> 
                                                 
                                                                   ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ
                                                                 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                      ΚΑΤΑΛΕΙΦΟΥ  ΙΟΥΛΙΑ  

Δεν υπάρχουν σχόλια: