Κυριακή, 26 Νοεμβρίου 2017

ΜΗΤΡΩΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ                                   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 


ΘΕΜΑ : Μητρώο Φαρμακευτικής Αγωγής  Εκτροφής Μελισσών .

 Σε συνέχεια της από 3-11-1017 ανακοίνωσης μας σχετικά με την << Δήλωση Διαχείμασης μελισσών >> και σύμφωνα με το υπ΄αριθμ 15198/13-11-2017
Έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερικής Ενότητας Βοιωτίας , σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για τα κτηνιατρικά φάρμακα στα οποία ανήκουν και τα μελισσοκομικά , οφείλουμε ως μελισσοκόμοι να τηρούμε Μητρώο Φαρμακευτικής Αγωγής Εκτροφής ( ΜΗ.Φ.Α.Ε )
Δηλαδή κάτι παρόμοιο σαν το Μητρώο  φαρμακευτικής αγωγής εκμετάλλευσης που μας είχε  χορηγηθεί το 2005 .
Κατόπιν του παραπάνω αναφερόμενου εγγράφου.
Προκαλούνται τα μέλη μας, αλλά και η λοιποί μελισσοκόμοι  όταν θα καταθέσουν την αίτηση διαχείμασης , εφόσον ο υπάλληλος  που θα παραλάβει την αίτηση , δεν τους το δώσει να το ζητήσουν .
Για περισσότερες πληροφορίες στις κατά τόπον  Δ.Α.Ο.Κ. για την Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας  αρμόδιος είναι  Ο κ. ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΟΥΡΔΟΥΚΗΣ

Τηλ. 2261350185
                                                              


                                                                      ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ
                                                                              Η  
                                                                      ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                            ΚΑΤΑΛΕΙΦΟΥ  ΙΟΥΛΙΑ    

Δεν υπάρχουν σχόλια: