Δευτέρα, 21 Ιανουαρίου 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Αγαπητοί συνάδελφοι

Την 03 Φεβρουαρίου 2019 ημέρα Κυριακή και  ώρα  11.30  πμ. στην Αλίαρτο στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δήμου   ο Σύλλογος θα πραγματοποίηση την Ετήσια Γενική Συνέλευση με θέματα:
1.- Έγκριση οικονομικού απολογισμού έτους 2018.
2.- Έγκριση Διοικητικού απολογισμού έτους 2018.
3.- Ανακοίνωση – έγκριση εκθέσης ελεγκτικής επιτροπής
4.- Προγραμματισμός δράσεων 2019.
5.- Διάφορες προτάσεις μελών.
6.- Κοπή ετήσιας πίττας.
Παρακαλούνται τα μέλη να τιμήσουν τον σύλλογο και τις δράσεις του με την παρουσία τους.
                                                                                                    ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
                                                                                                           Η
                                                                                                    ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                                          ΚΑΤΑΛΕΙΦΟΥ  ΙΟΥΛΙΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια: